Forgot password?

inwendige orde*

KM De Goudvink Rumbeke – Beitem

Reglement inwendige orde 2018

!!!!Iedere deelnemer dient zich te houden aan de volgende regels!!!!

*De reglementen van de A.Vi.Bo.

*Spelen met eigen bondskaart.

*Aan koning - en kampioenschap deelnemen met een en dezelfde vogel, daarenboven moet de vogel eigendom zijn van het lid.

*Om een titel te behalen is de minimum leeftijd bepaald op 7 jaar (geboortejaar telt)

*Liefhebbers mogen geen lid zijn bij een niet aangesloten maatschappij.

*Een liefhebber mag enkel aangesloten bij 1 maatschappij als spelend lid , maar mag

aangesloten zijn bij meerdere maatschappijen als steunend lid .

*Voor steunende leden wordt door de maatschappij een lidmaatschapskaart voorzien .

*Er worden geen telefonische oproepen aanvaard voor deelname aan wedstrijden.

*Niet afgehaalde prijzen na de zetting blijven , zonder voorafgaande verwittiging ,

eigendom van de maatschappij.

*Gedurende het speelseizoen wordt het reglement niet gewijzigd.

*Bij geval van overmacht voor of tijdens de zetting beslist het bestuur wat dient te gebeuren.

Gelijkheid van liedjes.

*Bij gelijkheid van liedjes gaat de eerst ingeschrevene voor.

*Wanneer de eigenaar na een halfuur de tekenaar laat vertrekken , worden de liedjes op de

regel door een verantwoordelijke doorgehaald met een streep. Op het inschrijvingsbriefje

wordt dan ook een streep geplaatst . Wanneer een vogel niet gezongen heeft wordt na de

wedstrijd een 0 geplaatst, dit geldt enkel wanneer de tekenaar de volle duur van de

wedstrijd bij de vogel gebleven is . Een 0 gaat voor in de uitslag op een streep.

*Een liefhebber die de titel ''KEIZER'' behaald heeft mag het daarop volgend jaar terug

meespelen voor een titel.

Keuringen in speciale opdracht

*De kosten die de keuringen voor officiële keurders met zich meebrengen , te betalen door

de maatschappij waar de eigenaar spelend lid is , worden teruggevorderd aan de betrokken

liefhebber. ( bestuursvergadering 1 maart 2005 )

Veranderen van eigenaar

*Vogels die veranderen van eigenaar tussen 1 april en 31 augustus komen niet in aanmerking

voor titels op landelijk , provinciaal , regionaal of plaatselijk niveau .

*Bij verandering van eigenaar in deze periode vervalt de bestaande bondskaart en dient

een nieuwe bondskaart gemaakt te worden op naam van de nieuwe eigenaar.

Bijkomstigheden aan het zangreglement.

*Een vogel die achtereenvolgens 6 uitheemse zangen zingt ( uitgezonderd sleepzang)

moet uit de reke verwijderd worden.

*Alle uitheemse zangen dienen aangetekend te worden op de verharde weg of op de 4e

kant van de regel.

*Indien een vogel na 12 minuten evenveel (min.24 , zijnde 12+12 )uitheemse als inheemse

liedjes gezongen heeft , dient de vogel ook uit de reke verwijderd te worden. Het is de eigenaar of zijn plaatsvervanger die , in opdracht van een verantwoordelijk bestuurslid ,

de vogel uit de reke zal verwijderen .

*Op iedere zetting zullen ALLE leden van K.M. De Goudvink die geen prijs

behaalden toch een bloem krijgen indien ze aanwezig zijn .