Forgot password?

vergaderingen *

K.M. De Goudvink

Rumbeke - Beitem Secretaris: Houpe Geert Kortewagenstraat 88 8800 Roeselare 0494/705248

Algemene vergaderingen in 2018

Op boven vermelde data zijn er algemene vergaderingen in ons lokaal

“Beythem Statie” om 10.00 uur.

Op zondag 25 maart 2018

– Bondskaarten en ringen afhalen

-----------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 2 september 2018

  • Binnenbrengen bladen kweekresultaten

  • Binnenbrengen bladen feest

  • Aanvraagformulier kweekringen 2019 ingeven

  • Binnenbrengen bondskaarten voor de ronde

  • Ingeven aangepaste registers

er zit een duplicaat van uw register in deze map , gelieve deze aan te passen .

– Gesloten ringen dienen als volgt te worden ingevuld;

     1. jaartal

     2. ringmaat = D of 2,7 (of lager )

     3. AVB of andere federatie

     4. persoonlijk lidnummer (voluit = 6 cijfers)

     5. ringvolgnummer (voluit = 3 cijfers)

Voorbeeld 09/2,7/AVB/002568/003

  • Indien u een bondskaart wenst voor een vogel , dient u naast het ringnummer ,

   een naam in te vullen .

  • Vogels waarvan de ringnummers niet volledig zijn kunnen niet ingegeven worden in het systeem.

  • Vergewis u ervan dat een vogel , afkomstig van een andere liefhebber , niet meer voorkomt op zijn/haar register.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 4 november 2018

  • ondertekenen nieuwe registers

  • Inschrijven oude en nieuwe leden

  • Diverse

Gezien de belangrijkheid van deze vergadering rekenen wij op uw aanwezigheid.

Namens het bestuur

Houpe Geert